Zasady ochrony przeciwpożarowej w konstrukcjach ze stali

Zasady ochrony przeciwpożarowej w konstrukcjach ze stali

29 stycznia 2021 Usługi / Produkcja 0

Prawo budowlane jest bardzo obszernym aktem prawnym. Reguluje najważniejsze kwestie związane z wszystkimi pozwoleniami na budowę oraz warunkami, które muszą być spełniane. Jest ono regularnie modyfikowane, ale świadczy to o poważnym podejściu do tego istotnego tematu. Na początku warto rozważyć choćby konstrukcje ze stali, które nierzadko pełnią funkcję budynków użyteczności publicznej. Materiał budowlany w tej postaci bardzo szybko zdobył popularność, jako bardzo wytrzymały. Jednak nie oznacza to, że nie można go jeszcze dodatkowo zabezpieczyć, na przykład przed ogniem.

Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych w konstrukcjach ze stali

jednowarstwowe zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowychBudynki użyteczności publicznej muszą być odpowiednio zabezpieczone. Dotyczy ich wiele przepisów, o przestrzeganie których należy zadbać z najwyższą starannością. Odporność na podwyższoną temperaturę, podczas ewentualnego pożaru jest kwestią niemal nadrzędną. Dlatego należy zadbać między innymi o jednowarstwowe zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych. Wśród wielu rodzajów takich elementów znajdują się na przykład farby pęczniejące. Zapewniają one idealną izolację przed ogniem. Powłoka naniesionej warstwy substancji pęcznieje pod wpływem ciepła i chroni stal przed zniszczeniem. W wyspecjalizowanych sklepach takie farby można nabyć w zestawach. W ich skład wchodzą najczęściej grunt, farba zasadnicza i dedykowana pokryciu nawierzchni. Ten ostatni pozwala na zachowanie wysokiego poziomu estetyki całej konstrukcji. Poza farbami stosuje się również specjalne powłoki ognioochronne. Są one przeznaczone do ochrony wewnętrznych elementów budynku, wykonanych ze stali. W tym przypadku główną rolę odgrywają bazy tego spoiwa. W tym przypadku kryterium wyboru są rodzaje wypełniaczy. Mogą przybierać postać wełny mineralnej w granulacie lub kruszywa z dodatkami. Biorąc pod uwagę łatwość w nanoszeniu poszczególnych zabezpieczeń, na pierwszym miejscu plasują się farby pęczniejące. Na ich korzyść przemawia brak niezbędnych narzędzi do ich aplikacji.

Tak jak wskazano powyżej istnieje wiele sposobów na lepsze zabezpieczenie konstrukcji ze stali przed ogniem. Generalnie jest to materiał wytrzymały, ale mimo wszystko ulega czasami uszkodzeniom. Co ciekawe, nie są potrzebne duże nakłady środków, by zapewnić najlepszą ochronę. Nie w każdym przypadku wymagane jest również posiadanie specjalistycznych narzędzi. Środki podwyższające odporność ogniową mają szczególne znaczenie między innymi w budynkach, w których może przebywać duża liczba osób – na przykład urzędy.