Wyłącznik krańcowy w automatyce przemysłowej

Wyłącznik krańcowy w automatyce przemysłowej

9 lutego 2019 Przemysł / Produkcja 0

Systemy automatyczne charakteryzują się tym, że w swojej pracy poza automatycznym sterowaniem procesów zawierają również automatyczne systemy zabezpieczające, które w razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji potrafią odpowiednio zareagować na nią i w sposób bezpieczny przerwać lub kontynuować proces. Wyłączniki bezpieczeństwa bo oni mowa występują w różnej formie, która jest dobierana w zależności od ich przeznaczenia.

Wyłączniki krańcowe elementami bezpiecznej automatyki

wyłącznik krańcowyNiekiedy urządzenie na taśmie produkcyjnej przemieszczając się w sposób kontrolowany ulega jakiemuś czynnikowi zewnętrznemu lub awarii co skutkuje nieprzewidzianym jego działaniem i często opuszczeniem przez niego obszaru roboczego. W takim przypadku dobry system powinien wykorzystać wyłącznik krańcowy do zauważenia takiego odstępstwa, który wyśle odpowiedni sygnał do systemu automatyki w celu podjęcia próby działania. Wyłącznik występuje z reguły w formie urządzenia z ramieniem na przegubie, którego poruszenie załącza przekaźnik znajdujący się w środku, który wysyła sygnał do głównej jednostki sterującej.  Takie ramie umieszcza się z reguły na granicy toru pracy urządzeń wewnątrz systemu, aby w momencie jego opuszczenia kontakt z tym ramieniem załączy procedurę. Aby to zobrazować posłużę się przykładem wózka przewożącego jakiś produkt po torowisku w sposób automatyczny. Niech wózek ma za zadanie podjechać w określone miejsce torowiska aby się zatrzymać i przyjąć załadunek, a następnie powrócić tam skąd przyjechał. W takim przypadku wyłącznik krańcowy umieszcza się na krawędzi torów, w miejscu gdzie wózek nigdy nie dojeżdża ponieważ w takim przypadku wypadłby z torowiska. Jeśli wszystko przebiega prawidłowo wózek nigdy nie znajdzie się w tym miejscu. Wyobraźmy sobie jednak sytuacje, że hamulce wózka ulegają uszkodzeniu i wózek nie zatrzymuje się we właściwym miejscu tylko jedzie dalej. W tym momencie wózek uderza w ramię wyłącznika krańcowego, który wysyłając sygnał do komputera może spowodować na przykład wyłączenie silnika wózka. W ten oto sposób zapobiegliśmy zjechaniu wózka z torów w przypadku uszkodzenia jakiegoś elementu. Tak działają w skrócie wyłączniki bezpieczeństwa w tej formie.

Można je stosować nie tylko do zabezpieczenia elementów naszej infrastruktury ale także do ochrony osób pracujących przy instalacji. Wystarczy tylko umieścić wyłączniki na granicach przez które przechodzą pracownicy i w których nie powinny znaleźć się żadne urządzenia. Wyłączniki krańcowe możemy użyć także jako sygnalizatory położenia elementów w systemie sterowania, na przykład jako sygnał zatrzymujący wózek we właściwym miejscu.