Usługi detektywistyczne przydatne w sprawach rozwodowych

Usługi detektywistyczne przydatne w sprawach rozwodowych

3 września 2019 Usługi / Produkcja 0

Coraz więcej małżeństw się rozwodzi. Spowodowany jest to różnymi powodami, jednakże najbardziej dramatyczne są rozwody z orzekaniem o winie, wówczas należy przedstawić odpowiedni materiał dowodowy przed sądem. Materiał dowodowy ten nierzadko jest uznawany, jako mało wiarygodny i w związku z tym najlepiej jest zamówić do tego celu odpowiedniego detektywa, który zgromadzi wiarygodne i wystarczające  materiały.

Zakres usług detektywistycznych pod względem poszukiwania dowodów

kompleksowe usługi detektywistyczne w łodziNiewątpliwie poszukiwanie dowodów zdrady jest najczęściej występującą usługą detektywistyczną. Doświadczeni detektywi dobrze wiedzą, w jaki sposób wówczas działać i jakimi metodami się posługiwać, aby zwiększyć swoją skuteczność i jak najszybciej dostarczyć ewentualny materiał dowodowy. Przede wszystkim zbieranie dowodów polega na dokumentacji zarówno fotograficznej, jak i audiowizualnej. Przydatne więc będą tutaj aparaty fotograficzne, kamery a także rejestratory dźwięku, jak dyktafony. Warto wspomnieć o tym, iż rola detektywa w zbieraniu materiałów dowodowych na potrzeby rozwodu nie opiera się głównie na zbieraniu tych dowodów dotyczących zdrady. Często też występują inne oszustwa, chociażby wynikające z zatajenia bardzo ważnych aspektów, które mogą przyczynić się istotnie do podziału majątku lub do alimentów. Rolą detektywa jest ustalenie przede wszystkim wiarygodności sytuacji i zorganizowanie dowodów w sprawie poprzez odpowiednie raportowanie przy uwzględnieniu tajemnicy związanej z metodami pracy. Liczą się tutaj również wszelkie zasady moralne, a także działanie zgodne z prawem. Jeśli detektyw będzie działał zgodnie z zasadami prawa, wówczas materiał dowodowy będzie przyjęty do sprawy. W innym przypadku zostanie odrzucony. Kompleksowe usługi detektywistyczne w Łodzi bardzo przydadzą się, jeśli partner którego obwinimy o rozpad małżeństwa i będzie to on od nas chciał alimentów lub żądał mieszkania lub udziału w firmie, mimo iż nie ma do tego prawa. Dobrze jest też wspomóc się detektywem, jeśli były małżonek nas szantażuje lub też zataja bardzo ważną prawdę chociażby dotyczącą wysokości swoich zarobków.

Korzystanie z usług detektywistycznych ma sens, kiedy partner robi nam ogromne problemy i nie pozwala na pokojowe zakończenie małżeństwa. Również sami mamy prawo dochodzić się własnych praw, chociażby ze względu na zdradę. Wówczas należą nam się alimenty, jeśli nie pracujemy – w tym więc przypadku będą istotne materiały dowodowe uzyskane przez detektywa. Nie warto więc działać na własną rękę.