Szerzenie kultury

Szerzenie kultury

20 grudnia 2020 Drukarnie i reklama 0

 

Zajęcia, jakimi zajmuje się animator kultury, to głównie szerzenie kultury, organizacja koncertów, różnego rodzaju imprez, wieczorów poetyckich, a także tworzenie sieci kontaktów i pozyskiwanie sponsorów. Można odnieść wrażenie, że zadania te są lekkie i przyjemne. Jednak nie są to jedyne zajęcia, którymi czekają na animatora kultury.

Kim jest animator kultury?

animacja w łodziPraca animatora często kojarzy się z osobą, która stara się zapewnić atrakcyjny i ciekawy czas wolny dzieciom i dorosłym. Tak też w istocie jest, jednak osoba, która zajmuje się tego typu działalnością jest właśnie animatorem czasu wolnego, nie kultury. Animator kultury to zupełnie inna profesja, albowiem promuje kulturę w różnych środowiskach, aktywuje i inspiruje je do działania. Stara się wykształcić w podopiecznych pewnego rodzaju świadomość kulturalną. Dzięki organizacji wszelkiego rodzaju imprez, konkursów oraz wydarzeń kulturalnych, angażuje ludzi do wspólnego działania. Organizacja wymaga od animatora nie tylko przygotowania scenariusza wydarzenia, zaplanowania go, lecz także zdobycia sponsorów. Z pewnością mogą oni pomóc finansowo, np. wypożyczając nieodpłatnie salę, urządzenia. Ponadto animator promuje imprezę, poszukuje patronów medialnych, a przede wszystkim zachęca do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Animator kultury może pracować w różnych miejscach, między innymi w ośrodkach wychowawczo-oświatowych, organizacjach pozarządowych, przedszkolach, szkołach, samorządach, a nawet w domach opieki społecznej. Często jest zatrudniany także przez biblioteki, media, galerie sztuki, kina, teatry, muzea, domy dziecka czy też domy kultury. Może także posiadać własną działalność gospodarczą i wykonywać zlecenia na rzecz różnych podmiotów. Jeśli interesuje nas animacja w Łodzi, a właściwie bycie animatorem, ułatwi to nam ukończenie studiów wyższych na takich kierunkach jak pedagogika czy kulturoznawstwo. Poza tym możemy zapisać się do szkół policealnych, czy też ukończyć studia podyplomowe przygotowujące do uprawiania tej profesji. Niemniej jednak nie tylko wykształcenie przesądza o cechach dobrego animatora kultury. Ważne jest również posiadanie pewnych cech, które pomagają w wykonywaniu tego zawodu. Animator kultury powinien być przede wszystkim otwarty na innych ludzi. Jego praca polega na kontaktach z ludźmi, więc nie może mieć problemu z komunikacją. Niezbędny jest szacunek, nieocenianie, odsuwanie uprzedzeń oraz jasne przekazywanie informacji.

Wymagania pracodawców, co do osoby animatora są różne. Po przeanalizowaniu ogłoszeń o pracę, można wywnioskować, że animator kultury powinien mieć wykształcenie wyższe kierunkowe lub pokrewne, ale przede wszystkim bogate doświadczenie zawodowe. Oczywiście, konieczne jest zainteresowanie kulturą, bycie na bieżąco z wszystkimi wydarzeniami. Poza tym dobry animator powinien wykazywać się takimi cechami, jak otwartość na ludzi oraz komunikatywność. Poza tym powinien wyróżniać się chęcią współpracy z innymi oraz promowaniem wydarzeń.