Systemy wykorzystujące separatory ścieków

Systemy wykorzystujące separatory ścieków

9 czerwca 2020 Budownictwo i dom 0

Czujniki i dane służą do monitorowania warunków hydraulicznych w systemie kanalizacyjnym, aby wskazać, kiedy nadmiar ścieków może się przelać. Zastosowanie tej technologii obejmuje przelewy wody mieszanej, kanalizacje burzowe i sanitarne, przelewy wody mieszanej i kanalizacji oraz wody deszczowe regulowane ustawą o czystej wodzie.

Separatory kontrolują obieg ścieków

separator ściekówŚcieki są uwalniane, gdy pojemność jest dostępna, tak że odpady wypływają z systemu kanalizacyjnego, gdy pojemność jest dostępna, i zapobiega zrzutowi do dróg wodnych. Miasta o łącznym odpływie ścieków przekraczającym 10 000 stóp sześciennych na sekundę mogą być zatłoczone, zmuszając społeczności do kierowania połączonych kanałów ściekowych do dróg wodnych, aby zapobiec rozlewaniu ścieków do domów i przedsiębiorstw. Istniejący wbudowany system odwadniający można optymalizować, a poziom wody można kontrolować i utrzymywać. Zawory te można łatwo dostosować do istniejącej infrastruktury i można je wykorzystać w celu ułatwienia migracji wody i kontroli przepływu wody w systemie rzecznym. Niektóre opcje kontroli przepływu dla zaworów WWETCO obejmują półkoliste sztywne sekcje wbudowane w dno elastycznej membrany dla niskiego przepływu, takie jak separator ścieków. Te elementy sterujące przepływem mają tę samą zdolność do samoczyszczenia, ale reagują poprzez tłumienie, aby zoptymalizować przechowywanie w górę i omijać nadmiar przepływu. Jak opisano powyżej, dolne kanały przepływowe umożliwiają przepływ podstawowy w dowolnym momencie, a sterowanie przepływem można w dowolnym momencie przekierować w zależności od potrzeb. Podstawowy zawór kontroli przepływu WWETCO może być stosowany w szerokim zakresie zastosowań, od niskiego do wysokiego przepływu, a także w aplikacjach o wysokim i niskim przepływie. Niezwykłą zaletą jest możliwość wyboru punktu, który jest niższy niż maksymalna wydajność projektu, a tym samym ustanowienie i utrzymanie oczywistych wynikających z tego korzyści. Pierwszym z nich jest zapewnienie dopływu płynu, który przepływa przez system rur do wstępnie wybranego dolnego optimum. Po wybraniu punktu cały system lub jego część może działać w wybranym punkcie, aby ustabilizować natężenie przepływu płynu.

Drugą zaletą jest to, że natężenie przepływu w okresach szczytowych może osiągnąć, a nawet przekroczyć pojemność obliczeniową całego systemu, ze względu na efekt przyspieszenia pompy przez standardowe stacje sterowania. Ponieważ objętość zmagazynowanych ścieków w systemie ma tendencję do gromadzenia się, a ciśnienie w tym systemie również wzrasta, ograniczenia przepływu można ograniczyć do względnego minimum w obszarach o ograniczonych zasobach.