Różnorodne modele suwnic

Różnorodne modele suwnic

2 listopada 2019 Przemysł / Produkcja 0

 

Wiele przedsiębiorstwa dla utrzymania swoich linii produkcyjnych we właściwym ruchu musi korzystać z wysoce specjalistycznych urządzeń zwanych suwnicami. Dają one gwarancję szybkiego załadunku i rozładunku wielkogabarytowych towarów i materiałów o znacznym ciężarze. Pozwalają na bardzo dokładne manipulowanie ładunkiem i dostarczania ich wprost na stanowiska pracy.  Dzięki nim firmy mogą sprostać działaniom konkurencji i utrzymać się na rynku. Producenci oferują dwa podstawowe rodzaje suwnic. Są to urządzenia pomostowe i bramowe, które z kolei w swoich kategoriach także różnią się między sobą budową i parametrami.

Niezawodna suwnice pomostowe i bramowe

suwnice bramoweSuwnice stosowane są w przemyśle ciężkim już od wielu lat. Stanowią też nieodłączny krajobraz portów i placów przeładunkowych. Mimo upływu lat zasada działania suwnic nie uległa zmianie ale oferowane obecnie przez producentów konstrukcje bazują na bardzo nowoczesnych i trwałych technologiach. Podstawowe rodzaje tych urządzeń to suwnice bramowe i pomostowe. W przypadku suwnic pomostowych stosowane są one przeważnie w halach produkcyjnych i są wykorzystywane do obsługi stanowisk roboczych. Duże modele suwnic bramowych uzywa się przeważnie na zewnętrznych placach przeładunkowych. Oba rodzaje suwnic poruszają się po specjalnie przygotowanych torowiskach. Tory zapewniające możliwość ruchu suwnicom pomostowym są zawieszone na elementach konstrukcyjnych hali lub na specjalnych podporach gdy konstrukcja hali jest zbyt słaba. Ten rodzaj suwnic może mieć długość mostów roboczych nawet do 30 metrów i udźwig do 400 ton. Ich udźwig zależy od ilości mostów i w przypadku dwudźwigarowych jest znacznie większy niż dla suwnic jednodźwigarowych. Zastosowanie suwnic bramowych o dużych rozmiarach ogranicza się do przestrzeni zewnętrznych przedsiębiorstw gdzie używane są do prac przeładunkowych. Mniejsze odmiany tych urządzeń zwane wciągarkami bramowymi lub portalowymi używane są w halach produkcyjnych i magazynowych. Pozwalają na bezpieczne unoszenie ciężkich  ładunków oraz na transport w ramach powierzchni hal. Są one najczęściej zaopatrzone w koła i napęd ręczny lub elektryczny.

Elementem roboczym obu rodzajów suwnic jest ruchomy cięgnik poruszający się po moście. Sterowanie wszystkimi elementami suwnicy odbywa się za pomocą fal radiowych, skrzynki przewodowej lub z kabiny operatora umieszczonej na ruchomym moście. Regułą jest, że suwnice są wykonywane na zamówienie w celu zapewnienia i dopasowania jak najlepszych parametrów pracy. Suwnice muszą docierać swym zasięgiem do ściśle określonych miejsc hali i placów przeładunkowych.