Posiadanie opinii geotechnicznej

Posiadanie opinii geotechnicznej

3 czerwca 2019 Budowa 0

Na inwestorze ciąży wiele obowiązków, które wynikają jasno z przepisów prawa budowlanego. Jednym z nich jest posiadanie pełnej dokumentacji geotechnicznej gruntu, na którym ma być rozpoczęta budowa. Analiza musi być przeprowadzona niezależnie od wielkości budynku, który ma powstać. Za określenie odpowiedniej kategorii geotechnicznej jest odpowiedzialny projektant budynku. Wskazanie kategorii jest wskazówką co do zakresu niezbędnych prac. W przypadku wyższych kategorii zakres koniecznych czynności jest mniejszy.

Ogólny przebieg procesu odwiertów geologicznych

odwierty geologiczneW pierwszej kolejności dokonywane są ustalenia dotyczące miejsca, terminu oraz wielkości powierzchni podlegającej badaniu. Gdy odwierty geologiczne zostaną już wykonane, właściciel gruntu musi określić, w jaki sposób zamierza doprowadzić rozkopany grunt do normalnego użytkowania. Oczywiście obowiązkowo należy przedstawiać stan faktyczny, który w każdej chwili może zostać sprawdzony. Wcześniej podjęte kroki nie mogą ulegać żadnym, nawet najmniejszym, zmianom. Do przeprowadzenia odwiertu konieczne jest oczywiście zaopatrzenie w odpowiedni sprzęt. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu metodę udarowo-obrotową, do której niezbędny jest wiertło hydrauliczne. Znajduje się ono na podwoziu samochodu, dzięki czemu nie ma konieczności, by martwić się o źródło zasilania. Aby analiza była wykonywana we właściwy sposób, wykorzystuje się również inne narzędzia, dzięki którym pomiary mogą być przetwarzane na bieżąco. Przykładem są sondy statyczne, które charakteryzują się własnym napędem hydraulicznym. Każde wykorzystane narzędzie ma odpowiednie wymiary. Dzięki temu mogą być stosowane w przeróżnych warunkach geologicznych i fizycznych. Wszystkie wyznaczone punkty geodezyjne w kolejnym kroku przenosi się na mapę. W celu uzyskania jak największej dokładności, stosuje się tutaj zaawansowane pod względem technologicznym urządzenia GPS. Całość badania trwa maksymalnie 4 godziny w przypadku domów jednorodzinnych. Cała powierzchnia, na której przeprowadzana jest analiza zajmuje nie więcej niż 6 metrów kwadratowych.

Wszystkie prace geologiczne mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego geodetę. Są to osoby nadzorowane przez odpowiednie organy, dlatego istotne jest posiadanie wszelkiej dokumentacji z zakresu wykonywanych prac. Wśród prac wykonanych w zakresie badań geologicznych znajdują się przede wszystkim skład chemiczny wody i gleby, ewentualna obecność związków organicznych i dokładne oględziny badanych próbek.