Nowoczesne oczyszczanie ścieków

Nowoczesne oczyszczanie ścieków

25 lutego 2019 Budowa 0

Ścieki to zużyte ciecze, koloidy lub zawiesiny, a także odpadowe ciała stałe, które odprowadzane są przy pomocy rurociągów do odbiorników, jakimi są stawy czy cieki wodne lub doły gnilne itp. Ze względu na dużą szkodliwość biologiczną, ścieki powinny być poddawane na początku oczyszczeniu do oczyszczalni, w tedy ryzyko zagrożenia życia roślin czy zwierząt jest znacznie mniejsze. 

Ścieki jak się je oczyszcza? 

biologiczne oczyszczalnie ścieków wielkopolskieRozróżniamy kilka rodzajów ścieków, ze względu na skład i pochodzenie, dzielą się na ścieki przemysłowe zawierają rozmaite związki chemiczne, które są efektem ubocznym procesów technologicznych, które stosuje się najczęściej w zakładach przemysłowych, mówi się, że to najgorszy i najbardziej niebezpieczny gatunek ścieków. Dość duży problem ścieków powstaje w garbarniach, cukrowniach, koksowniach. Niestety mogą zawierać one drobnoustroje ciężkie dla naszego zdrowia. Ścieki rolnicze powstają z wód gospodarstw wiejskich i pól. Wody opadów są ściekami powstałymi na skutek warunków atmosferycznych czyli śnieg, deszcz. Ścieki bytowo gospodarcze powstają w gospodarstwach domowych, zawierają około 40 procent ścieków organicznych oraz 60 procent w postaci rozpuszczalnej i zawiesin. Skład ścieków potrafi być bardzo skomplikowany, białka, węglowodany, tłuszcze, żywice, barwniki to znacznie lepsza cześć składu, najgorsze jednak są metale ciężkie dla środowiska ołów, miedź, rtęć, cynk, kadm, chrom czy nawet arsen albo siarkowodór. W procesach oczyszczania ścieków stosuje się najczęściej metody biologiczne. Na jakiej zasadzie to działa? Oczyszczanie biologiczne składa się z pięciokomorowej konstrukcji, posiadająca przepływowy zbiornik, który posiada samoczyszczące się złoże biologiczne oraz układ napowietrzania dropnopęcherzykowego i niskoobciążony osad czynny. W przypadku tego zbiornika zachodzą dwie fazy oczyszczania ścieków – tlenowa i beztlenowa. Daje to w 97 procentach poczucia pewności, że czyszczenie jest skuteczne i dokładne. Dodatkowo taka zaleta jest to, że wodę oczyszczoną w ten sposób możemy powtórnie użyć, do nawadniania ogrodu, do studni. Tak więc biologiczne oczyszczalnie ścieków wielkopolskie są coraz bardziej w cenie. 

Oczyszczalnie biologiczne, zawłaszcza przydomowe są już w zachodnich krajach europejskich niemalże normą. Nie montuje się tam już systemów, które zanieczyszczają nasza planetę i które bardzo szkodliwie działają na na zwierzęta i rośliny. Biologiczne oczyszczalnie ścieków generują spore oszczędności i są bardzo praktycznym rozwiązaniem w dzisiejszych czasach, kiedy walczymy o nasza naturę.