Nowoczesne kamery cctv z Gdańska

Nowoczesne kamery cctv z Gdańska

6 maja 2021 Przemysł / Produkcja 0

Obecnie są dostępne jedynie kamery CCTV kolorowe, które zapewniają dużo lepsze rozróżnianie osób i przedmiotów niż stosowane wcześniej kamery monochromatyczne. Obraz kolorowy dostarcza znacznie więcej informacji odróżniającej poszczególne obiekty od siebie. Kamery kolorowe wymagają jednakże, ze względu na mniejszą czułość, znacznie lepszych warunków oświetlenia.

Innowacyjne kamery cctv

kamery cctv gdańskW kamerach kolorowych do przesyłania sygnału wizyjnego najczęściej jest wykorzystywany system PAL. W systemie PAL stosuje się fazowe kodowanie informacji o barwie obrazu. Sygnał niosący informacje o kolorze jest przesyłany na podnośnej 4,43MHz. Czasami do przesyłania sygnału wizyjnego z kamery kolorowej stosuje się system Y/C. Kamera taka ma dwa wyjścia wizyjne i wymaga dwóch przewodów do przesyłania sygnałów. Jeden przewód służy do transmisji luminancji (sygnał czarno-biały), drugi zaś chrominancji (sygnał koloru). W ostatnich latach bardzo popularne stały się w systemach monitoringu wizyjnego kamery CCTV dzień/noc. Kamery takie łączą w sobie zalety kamer monochromatycznych i kolorowych, tak też działają kamery cctv gdańsk. Przy dobrym oświetleniu dają obraz kolorowy ze wszystkimi jego zaletami. Przy słabym oświetleniu, przy którym kamery kolorowe nie mogłyby już poprawnie pracować, przechodzą w tryb monochromatyczny. Wtedy kamery odznaczają się większą czułością oraz małą wrażliwością na kolor światła padającego na obiekty. Ich charakterystyka widmowa jest bardzo szeroka i znacznie wykracza poza widmo światła widzialnego (400 – 770nm). Jednym z praktycznych zastosowań tej właściwości kamer jest stosowanie niewidzialnego dla człowieka oświetlenia podczerwienią (zakres bliskiej podczerwieni 770 – 850nm) do oświetlania obserwowanej sceny. Często kamery takie są dodatkowo wyposażane w promienniki podczerwieni, dzięki którym widzą w kompletnej ciemności. Stąd też dla takich kamer podaje się czułość 0lux. Oczywiście kamery dzień/noc bez wbudowanego promiennika podczerwieni mogą współpracować z zewnętrznymi promiennikami podczerwieni.

Aby wyeliminować wpływ promieniowania podczerwonego na pracę kamery w trybie kolorowym, stosuje się różnego rodzaju filtry podczerwieni. W porządnych kamerach te filtry są przesuwane mechanicznie. Podczas pracy w dzień filtr jest przesuwany przed przetwornik kamery. Dzięki temu podczerwień nie dociera do przetwornika i nie wpływa na barwy w obrazie. Dzięki dużej ilości światła widzialnego kolory są zbliżone do obserwowanych przez ludzkie oko. W trybie nocnym filtr IR jest odsuwany, dzięki czemu do przetwornika dociera pełen zakres promieniowania.