Nawierzchnie z betonu asfaltowego

Nawierzchnie z betonu asfaltowego

8 listopada 2019 Budownictwo i dom 0

We współczesnym budownictwie drogowym dominują nawierzchnie z betonu asfaltowego. Jest to połączenie kruszyw naturalnych z asfaltem uzyskiwanym jako produkt rafinacji ropy naftowej. Odpowiednie właściwości asfaltu gwarantują zapewnienie wytrzymałości takiej nawierzchni i przyczyniają się do jej prawidłowego wykonania. Jest to już dość stara technologia, która jest ciągle jeszcze udoskonalana, dlatego drogi w niej wykonane cechują się dobrymi właściwościami.

Prawidłowe wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

beton asfaltowyNawierzchnie asfaltowe są bardzo krytykowane za słabą odporność na koleinowanie. Jest to jednak domena starych technologii i nie ma ona nic wspólnego z rzeczywistością. Obecne asfalty, które służą jako lepiszcze do kruszyw mineralnych posiadają znacznie lepsze właściwości, a do tego odpowiednie ich dozowanie sprawia, że beton asfaltowy także może być odporny na powstawanie kolein. Co więcej, każdą mieszankę mineralno-asfaltową projektuje się w oparciu właśnie o koleinowanie. Zaprojektowany skład bada się w praktyce poprzez wyprodukowanie próbki badawczej i poddanie jej obciążeniom w specjalnych maszynach zwanych koleinomierzami. Jest to sprzęt, który symuluje przejazdy samochodów po nawierzchni asfaltowej i jeśli po określonej ilości przejazdów koleina jest zbyt głęboka, to odrzuca się taki projekt składu mieszanki. Poza samym projektowaniem, w celu uzyskania odpowiednich właściwości niezbędne jest prawidłowe ułożenie betonu asfaltowego na drodze. Wykonuje się to za pomocą specjalnych rozkładarek zaprojektowanych w tym celu. Asfalt ma to do siebie, że jest płynny w wysokich temperaturach, a w miarę ich obniżania osiąga dużą twardość, stąd w czasie wbudowania mieszanki niezbędne jest pilnowanie procesów technologicznych związanych z temperaturą. Mieszanka, która przyjeżdża na budowę powinna posiadać odpowiedni zakres temperatur przez wsypaniem jej do rozkładarki, podobnie sprawa ma się jeśli chodzi o wałowanie i puszczenie ruchu na gotową nawierzchnię.

Największą zaletą stosowania betonu asfaltowego jest szybki czas puszczenia ruchu, od momentu wbudowania. W praktyce wynosi on zaledwie około trzech godzin, co jest trudną do osiągnięcia wartością w przypadku innych rodzajów nawierzchni. Na ten przykład podam beton cementowy, który od momentu wbudowania do eksploatacji potrzebuje co najmniej siedmiu, a najlepiej dwudziestu ośmiu dni. Tyle zajmuje czas wiązania cementu. W takim przypadku wykonywanie remontów dróg byłoby czystym koszmarem, pełnym zakazów i ograniczeń.