Montaż nagrzewnicy kanałowej

Montaż nagrzewnicy kanałowej

9 listopada 2020 Przemysł / Produkcja 0

Montowanie systemów wentylacyjno-ciepłowniczych na terenach przemysłowych wymaga korzystania ze specjalistycznych elementów. Dotyczy to nie tylko użycia odpowiedniego przekroju rur doprowadzających powietrze, ale również wykorzystania dodatkowych części umożliwiających jego stały przepływ, chłodzenie oraz ogrzewanie. Zwłaszcza to ostatnie jest bardzo ważne, ponieważ zapewnia ciągłość pracy zakładu nawet w miesiącach zimowych. Najpowszechniej stosowanymi urządzeniami, które zapewniają odpowiednią temperaturę powietrza trafiającego do hali produkcyjnej, są nagrzewnice.

Nagrzewnice w instalacji wentylacyjnej

elektryczna nagrzewnica kanałowaDuże zakłady przemysłowe korzystają z rozbudowanych systemów wentylacyjnych, które odpowiadają za ciągły dopływ świeżego powietrza. Powinny one jednak zostać wyposażone w specjalistyczne urządzenia do regulacji jego temperatury. Dzięki temu możliwe jest zachowanie ciągłości produkcyjnej przez cały rok. Najpowszechniej stosowana w tym celu jest elektryczna nagrzewnica kanałowa. Jej montaż jest łatwy i może zostać przeprowadzony na etapie zakładania nowej instalacji, jak też w przypadku już istniejącej. Wymaga on zamówienia odpowiednich urządzeń wyposażonych w zakończenia o średnicy odpowiadającej tej rur wentylacyjnych. Na każdym końcu umieszczane są odpowiednie uszczelki, aby każdy z elementów stabilnie się utrzymywał. Całość wymaga także zasilania z sieci elektrycznej. Dlatego niezbędne jest podłączenie jej za pomocą odpowiednich przewodów do gniazdka lub puszki znajdującej się w pobliżu. Bardzo ważne jest, aby skrzynka przyłączowa była przymocowana do ściany. Dodatkowo należy zadbać o otoczenie nagrzewnicy. Nie powinno w nim znajdować się nic łatwopalnego, a jeśli to możliwe całe urządzenie najlepiej, aby znalazło się na uboczu pomieszczenia. Jeżeli chce się dodatkowo wyposażyć ją w systemy elektronicznego monitorowania działania i sterowania zdalnego, należy zrobić to przed montażem. Pozwoli to na wprowadzenie odpowiednich poprawek i przetestowanie działania całości.

Montaż instalacji grzewczej w dużych halach przemysłowych wymaga wykorzystania specjalistycznych urządzeń. Należą do nich przede wszystkim elektryczne nagrzewnice. Montuje się je bezpośrednio w przewodach wentylacyjnych i stabilnie przykręca do ścian. Bardzo istotne jest przy tym zadbanie o bezpieczeństwo otoczenia i osób znajdujących się w pobliżu. Ponadto, jeśli chce się wyposażyć taką nagrzewnicę w elektroniczne systemy sterujące, należy zrobić to przed jej zamocowaniem, aby móc przeprowadzić testy działania i ewentualne poprawki.