Metody pomiarów nanocząstek

Metody pomiarów nanocząstek

2 czerwca 2019 Usługi / Produkcja 0

Uzyskanie najważniejszych informacji na temat mikrocząsteczek to niemałe wyzwanie, choć łatwiejsze do realizacji niż kiedyś. Dzięki dokładnemu zbadaniu nanocząstek możliwe jest określenie wszystkich niezbędnych cech konkretnego materiału, w tym właściwości fizykochemicznych. Tym samym możliwe jest dokładne zbadanie kształtu, jednorodności, wielkości oraz stężenia. Zastosowane narzędzia do przeprowadzenia badania i odczytu musi być zaawansowane pod względem technologicznym. Ponadto powinien przedstawić wyniki pomiarów nawet najmniejszych elementów.

Jaki powinien być analizator służący pomiarom cząsteczek?

analizatory cząstekW laboratoriach badaniom i obserwacji poddawane są różnego rodzaju materie. Ważne jest, by analizatory cząstek mogły zniwelować margines błędu do minimum. Równie duże znaczenie ma w tym przypadku powtarzalność i wiarygodność przedstawionego pomiaru. Jeżeli wzbudza on wątpliwości, nic nie powinno stać na przeszkodzie, by przeprowadzić analizę ponownie. Wynik powinien być taki sam. Zaleca się wykonanie takiej próby, by sprawdzić czy stosowany sprzęt jest właściwie wybrany i skonfigurowany. Wyznacznikiem porządnego analizatora jest jak najbardziej zautomatyzowany pomiar. Stanowi to duże ułatwienie dla osób dokonujących analiz tego rodzaju. W analizatorach cząsteczek stosuje się okular pochodzący od mikroskopu. Tylko w ten sposób można dostrzec cechy fizykochemiczne. Poza szkłami mikroskopijnymi w analizatorach wykorzystuje się również dyfraktometry. Jej celem jest przeanalizowanie wiązek promieniowania. W laboratoriach wykorzystuje się także Dynamiczne Rozpraszanie Światła. Jest ono ściśle powiązane z możliwością rozpraszania światła emitowanego przez laser. Zależnością, którą może wychwycić specjalistyczny analizator cząstek jest prędkość poruszania się cząsteczek. Im mają one mniejszy rozmiar, tym szybciej się przemieszczają. Pomiar jest bardziej precyzyjny, im więcej właściwości posiada badana cząstka. Chodzi tutaj między innymi o możliwości rozpraszania emitowanego światła.

Przeprowadzanie badań w placówkach badawczych odbywa się przy wykorzystaniu analizatorów najwyższej jakości. Mają one możliwość przeprowadzania pomiarów cząsteczek w emulsjach, koloidach oraz suchych proszkach. Kontrole jakości są najbardziej wiarygodne, jeżeli do poszczególnej analizy stosuje się najwyższej generacji urządzenia. Inne modele, zaprojektowane we wcześniejszych latach nie gwarantuje najwyższej jakości dokonanego pomiaru. Właściwy efekt można uzyskać dzięki postępowi technologicznemu w zakresie urządzeń przeznaczonych do analizowania.