Menag

Menag

23 września 2019 Kursy i edukacja 0

Informatyzacja współczesnego świata jest olbrzymia i wciąż ma tendencję wzrostową. Prognozuje się, iż komputerowa automatyzacja procesów docierać będzie do coraz to większej liczby branż, dotyczyć będzie coraz to różniejszych dziedzin. Przykładem może być chociażby działalność stolarska, rzemieślnicza. Współcześnie nierzadko też informatycznie zaprogramowana. Maszyny typu CNC – sterowane komputerowo, z wgranymi aplikacjami, z możliwością programowania najrozmaitszych zadań komputerowo i przeniesienia ich na drewno czy inny surowiec. To obecne i przyszłe realia.

Czy warto poznać programistyczne aspekty?

szkolenia dla programistówOtóż, programiści to grupa informatyków bardzo poszukiwana na rynku pracy. Nadal jest to specjalizacja, na którą popyt jest znaczny i umożliwia nie tylko szybkie znalezienie pracy w mniejszych bądź korporacyjnych firmach, jak również dodatkowej zdalnej pracy zarobkowej, ale również pozwala na negocjacje w zakresie warunków płacowych. Pamiętajmy jednak, iż za wysoką, zadawalającą nas pensją muszą pójść nasze atuty i umiejętności. Z pomocą przychodzą tu chociażby szkolenia dla programistów, zwyczajowo organizowane w formie tzw. boot campów, czyli intensywnych treningów informatycznych – indywidualnych, w parach czy też opierających się na rywalizacji mniejszych podgrup, zespołów. Jakie mogą być efekty takowych szkoleń? Otóż w zależności od wybranej tematyki może to być : tworzenie rozmaitych aplikacji webowych, mobilnych, aplikacji biznesowych, gier, stron internetowych, baz danych, poznanie tajników makr w popularnym arkuszu kalkulacyjnym MS Excel, nauka administrowania systemami informatycznymi czy pisanie bardzo skomplikowanych kodów itp. Można stać się specjalistą w zakresie różnych języków programowania: Java, JavaScript, SQL, Python, Visual Basic etc. Dzięki szkoleniom dla programistów można stać się bezkonkurencyjnym ekspertem w zakresie baz danych, jak chociażby w zakresie zarządzania Oracle Database, będącym popularnym systemem w każdym Departamencie Controllingu i Analiz Finansowych wszelkich korporacyjnych organizacji.

Podsumowując, zawsze warto inwestować w siebie i swoje umiejętności. Dzięki wszelkim szkoleniom, nie ulega to wątpliwości ,mamy większą kartę przetargową, swoisty „as w rękawie” na rynku pracy. Stajemy się bardziej konkurencyjni. Szkolenia programistyczne to duży atut. Niestety bywają też relatywnie kosztowne w porównaniu z innymi szkoleniami.W perspektywie krótko-  bądź długofalowo mogą nam się jednak z nawiązką zwrócić i zaowocować.