Korzystamy z fachowej naprawy głowic

Korzystamy z fachowej naprawy głowic

20 czerwca 2021 Motoryzacja i Transport 0

Uznaje się, że napawa głowicy jest procesem, który wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. Samo wyszlifowanie głowicy w czasie wymianie uszczelki może się bowiem okazać niewystarczające. Z tego powodu taka usługa nie może być wykonana w jeden dzień oraz niewielkim nakładem pracy, ponieważ proces ten składa się z wielu etapach. Dzięki dokładniejszemu zapoznaniu się z zakresem wykonywania takiej usługi będziemy mieć pewność, że jest ona wykonywana prawidłowo i dowiemy się z czego wynika jej cena.

Zalety fachowo wykonanej naprawy głowic

fachowa naprawa głowic nowy sączPracownicy profesjonalnych firm zajmujących się naprawami głowic w pierwszej kolejności ustalają, w jakim stopniu dostarczona głowica jest uszkodzona. W tym celu przeprowadza się kontrole korpusu zaczynające się od ustalenia stopnia szczelności płaszcza wodnego, a także poziomu zużycia elementów składowych. Jest to niezbędne w celu przedstawienia klientom wiarygodnego kosztorysu naprawy. Jeżeli zainteresowała nas fachowa naprawa głowic nowy sącz jest odpowiednim miastem do korzystania z takiej usługi. Na etapie pierwszym, czyli przyjmowania głowicy od klienta ustalane są objawy oraz wstępny zakres prac do wykonania, po czym następuje rozebranie głowicy na elementy. Po jej rozebraniu można poddać myciu w specjalnej kabinie. W tym celu niezbędne jest zastosowanie odpowiednio wysokiej temperatury oraz ciśnienia. Poszczególne elementy, takie jak wałki, zawory czy sprężyny także są czyszczone oraz myte w specjalnej myjce chemicznej. Po wykonaniu wstępnych czynności przygotowawczych można sprawdzić głowicę pod ciśnieniem w temperaturze, czyli wykonać kontrolę szczelności. Dalszym etapem jest sprawdzenie zużycia głowicy i jej elementów, między innymi poprzez wykonanie pomiaru wysokości głowicy, twardości materiału, zużycia prowadnic czy gniazd zaworowych i zaworów. Konieczne jest również sprawdzenia powstających luzów, ponieważ mogą one mieć istotny wpływ na funkcjonowanie zarówno głowicy, jak i docelowo całego samochodu.

Kolejnym etapem może być planowanie, ale tylko w dwóch przypadkach. W silnikach używanych w sportach motorowych, w celu zmiany charakterystyki silnika i zwiększenia mocy, stosuje się planowanie polegające na zdjęciu nawet kilku milimetrów materiału. Natomiast planowanie naprawcze zdejmuje mniej niż 1 milimetr materiału głowicy. Po tym etapie następuje obróbka gniazd zaworowych, obróbka łoży wałka rozrządu, a następnie następuje czyszczenie głowicy z wszelkich pozostałości, pomiar końcowy oraz montaż elementów.