Jak ograniczyć zużycie energii w budynku?

Jak ograniczyć zużycie energii w budynku?

30 grudnia 2020 Usługi / Produkcja 0

Projektanci obecnie powstających budynków musza zwracać uwagę na to, aby budynek umożliwiał ograniczenie zużycia energii. Da się to osiągnąć stosując specjalne rozwiązania konstrukcyjne podczas projektowania, na przykład zwiększając liczbę i rozmiary okien. Obecnie ograniczenie zużycia energii jest bardzo respektowane i często zależy od tego, czy dany deweloper uzyska zgodę na budowę.

Kto musi sporządzić świadectwo energetyczne?

poprawne świadectwo charakterystyki energetycznej budynkuObecnie bardzo dużą uwagę przykłada się do ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Jest to oczywiście podyktowane troską o środowisko naturalne, które obecnie jest już bardzo zdegradowane. Taka oszczędność jest wymagana nie tylko od osób prywatnych, ale także od projektantów budynków. Podczas tworzenia projektu muszą oni mieć na uwadze konieczność maksymalnego ograniczenia zużycia elektryczności w danym obiekcie. Firma deweloperska starająca się o uzyskanie pozwolenia na budowę na przykład dużego budynku mieszkalnego, musi sporządzić najpierw poprawne świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Dokument ten, który zajmuje często wiele stron, ma określać, jakie działania podjął projektant budynku, aby ograniczyć w nim zużycie energii do minimum. Mogą to być takie działania jak zaprojektowanie wielu okien w pomieszczeniach, o dużych rozmiarach, przez co użytkownicy danego budynku znacznie później będą musieli zapalać światło. Okna powinny być także uchylne, aby dzięki temu możliwe było ograniczenie używania klimatyzacji. Oprócz tego w świadectwie energetycznym warto zamieścić informacje na temat użytych materiałów izolacyjnych, przez co ograniczone zostaną także miesięczne koszty ogrzewania. Sporządzenie wyżej opisywanego dokumentu warto zlecić zewnętrznym firmom, które będą widziały, jak porządzić to świadectwo zapotrzebowania na energię aby uzyskać zgodę na budowę danego obiektu. Firm, które mogą nam pomóc w sporządzeniu takiego dokumentu jest obecnie bardzo dużo, wiec bez trudu uzyskamy pomoc w sporządzeniu dokumentu określającego zapotrzebowanie na energię. Warto pamiętać, że w przypadku mniejszych budynków, na przykład domów jednorodzinnych, sporządzenie takiego dokumentu nie jest konieczne, ze względu na niską liczbę użytkowników takiego budynku.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest oszczędzanie elektryczności. Dzięki temu,  możliwe jest ograniczenie czy też spowolnienie degradacji środowiska naturalnego. Obecnie zanim uzyskamy pozwolenie na budowę, musimy udowodnić, że w nowo powstałym budynku zużycie energii będzie maksymalnie ograniczone.