Do czego służy przepompownia ppoż?

Do czego służy przepompownia ppoż?

3 lutego 2021 Bezpieczeństwo 0

Zachowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest bardzo ważne, w szczególności w budynkach, w których w tym samym momencie przebywa dużo osób. Dlatego właśnie tego typu obiekty, musza być wyposażane w oddzielnie pomieszczenie pomieszczenie, które umożliwi bezpieczne pod łącznie urządzeń gaśniczych.

Czym musi cechować się pompownia przeciwpożarowa?

pompownia ppożDbanie o bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest obowiązkiem wszystkich właścicieli budynków. W szczególności jednak dotyczy to zarządców budynków użyteczności publicznej, niezależnie czy mowa o szpitalach, galeriach handlowych, czy też firmach i zakładach produkcyjnych. W ich przypadku to, jak ma być przygotowany dany obiekt do wybuchu ewentualnego pożaru, określają zasady prawne.  Tak na przykład obiekty takie powinny być bezwzględnie wyposażone w oddzielne pomieszczenie, które znane jest jako pompownia ppoż. Pomieszczenie te ma służyć przede wszystkim do tego, aby umożliwić bezpieczny dostęp do wody, która jest przecież głównym medium gaśniczym używanym do gaszenia pożarów. Co ciekawe, prawo przeciwpożarowe określa także dokładnie, jak wyposażone ma być takie pomieszczenie. Bardzo ważne jest przede wszystkim, aby pomieszczenie te mogło zachować ogniotrwałość co najmniej przez sześćdziesiąt minut. Jest to bardzo ważne, aby umożliwić ekipom strażackim bezpieczna możliwość podłączenia węży i innego rodzaju sprzętu gaśniczego. Oprócz tego bardzo ważne jest, aby dana przepompowania była wyposażona w więcej niż jedno źródło wody. Jest to bardzo istotne, gdyż w przypadku awarii jednego hydrantu, ekipy strażackie nie byłyby w stanie właściwie gasić ognia w danym obiekcie. Pomieszczenie przeznaczone na podłączenie urządzeń gaśniczych musi także spełniać inne wymogi, przede wszystkim pod względem wymiarów. W zależności oo tego, jakie rozmiary ma dane pomieszczenie przeznaczone na przepompownie, musi się w nim znajdować konkretne wyposażenie. Warto dodać tutaj, że w przypadku niedostosowania się do wszystkich wymogów względem rozmiarów i specyfiki przepompowania przeciwpożarowej, zarządca czy też właściciel danego budynku musi się liczyć z dotkliwymi karami. Dlatego też warto odpowiednio przygotować pomieszczenie, przeznaczone na przepompownie przeciwpożarowa, przede wszystkim mając uwadze bezpieczeństwo użytkowników danego budynku.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowej jest w naszym kraju bardzo mocno przestrzegane. Dlatego też, jeżeli zależy nam na uniknięciu konieczności bardzo wysokich kar, należy spełnić wszystkie obowiązki wymagane wobec zarządcy budynku, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Ważne jest na przykład zorganizowanie jednego pomieszczenia na przepompowanie, w której będą mogły być podłączone urządzenia gaśniczego.