Bhp na zlecenie

Bhp na zlecenie

11 lipca 2019 Kursy i edukacja 0

Bezpieczeństwo i higiena pracy to bardzo ważny element dla dzisiejszych przedsiębiorstwach. Aby jak najlepiej sprostać wymaganiom prawa i światowych norm, warto przekazać prowadzenie tej działki specjalistom. Błędy w tej dziedzinie mogą przysporzyć problemów nie tylko natury prawnej, wiążącej się z kontrolami organów państwa, ale przede wszystkim narażanie zdrowia i życia pracownika. Nie ma nic bardziej stresującego i nieprzyjemnego jak poważne wypadki w miejscu pracy. Tego należy unikać za wszelką cenę.

Firmy od bhp w stolicy

firma bhp w WarszawieJakie wykształcenie powinny mieć osoby, którym chcemy powierzać działkę bhp naszej firmy? Przede wszystkim w naszym kraju funkcjonuje wiele uczelni, które oferują studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy. Osoba po takiej uczelni jest świetnie przygotowana do podjęcia działań w tym obszarze. Więcej jednak w branży jest osób, które ukończyły studia podyplomowe w tym zakresie. Jest to świetne poszerzenie wiedzy na przykład z obszaru prawa lub bardziej technicznych kierunków. Osoby łączące wiedzę z dziedzin inżynieryjnych, czy z ochrony środowiska świetnie sprawdzą się w szerszym spojrzeniu na potrzeby zakładu. Przykładowa firma bhp w Warszawie zatrudnia zapewne wiele osób, których wiedza wykracza poza tę wąską dziedziną. Są jeszcze osoby, które ukończyły dwuletnie studium policealne. Zdobywając tytuł technika jest się świetnie przygotowanym do zawodu. Dodatkowo takie osoby obowiązkowo musiały przejść praktyki w ramach zajęć. Już samo to jest świetnym przygotowaniem do wykonywania swoich obowiązków. Firmy bhp to bardzo często jednoosobowe działalności. Osoby takie potrafią zarządzać obszarem bhp w kilku przedsiębiorstwach. Często o odmiennych profilach produkcyjnych bądź usługowych. Firma bhp wyręczy nas w przeprowadzaniu szkoleń wstępnych, a także w szkoleniach okresowych. Wskaże w ramach inspekcji i kontroli jakie obszary wymagają dalszych zmian, aby odpowiednio dostosować stanowiska pracy pod względem wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Żeby móc założyć własną firmę bhp nie wystarczy przygotowanie teoretyczne. Osoba z dopasowanym wykształceniem musi zdobyć co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku w służbie bhp. Oznacza to, że musi przepracować rok kalendarzowy będąc zatrudnioną w pełnym wymiarze godzin, czyli na pełen etat. Najczęściej odbywa się to w dużych firmach produkcyjnych, gdzie zatrudnienie wynosi ponad 100 osób. Jest to związane z regulacjami prawnymi mówiącymi, że właściciel zakładu zatrudniający ponad sto osób taką służbę musi utworzyć.